Pensioenadvies voor particulieren

Zelf (aanvullend) pensioen opbouwen?

De pensioenrichtleeftijd gaat omhoog. Vanaf 2018 gaat deze naar 68 jaar. Natuurlijk kun je nog steeds eerder met pensioen. Kun je dit vanuit jouw pensioenregeling via je werkgever of dien je te kijken naar prive oplossingen? Sluit je een bancaire lijfrente of een verzekerde lijfrente of spaar je liever op de bank? Je kunt aan veel knoppen draaien, ik help je graag mee om te kijken naar de beste oplossing.

Als je verstandig bent, vraagt je je af: “wat blijft er tijdens mijn pensioen netto per maand over als ik stop met werken? En mijn gezin? Hoe ziet het voor hun financieel uit als ik voor mijn pensioendatum kom te overlijden?”. 

Meer inzicht met gespecialiseerd pensioenadvies
Ik inventariseer samen met jou al je pensioengegevens. Ik schets verschillende scenario’s.

Denk hierbij aan:

  • eerder stoppen met werken
  • deeltijd pensioen
  • de gevolgen van je overlijden voor je gezin
  • de gevolgen van het overlijden van je partner
  • de gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  • plotseling ontslag en een ontslagvergoeding

Bekijk mijn aanbod van diensten voor particulieren in transparante AFM-dienstverleningsdocumenten: