Accountant of tussenpersoon

Accountant en tussenpersoon

Als accountant ben jij niet altijd in het bezit van de benodigde pensioenvergunning overeenstemmend met de wetgeving van de Autoriteit Financiële Markten.  Wel wil jij jouw klant goed van dienst zijn en zelf de regie in eigen handen willen houden. Ik heb de expertise op het gebied van alle voorkomende pensioenregelingen: van DGA pensioen,  bedrijfstakpensioenfonds (BPf), verzekerde pensioenregelingen, algemeen pensioenfonds (APF), ondernemingspensioenfonds (OPF).

Veel tussenpersonen hebben ervoor gekozen om geen pensioenvergunning (2e pijler) meer aan te vragen, maar krijgen wel nog regelmatig vragen van hun klant aangaande pensioen. 

Ik ondersteun alleen op het gebied van 2e pijler pensioen. Ik verkoop geen schadeverzekeringen of hypotheken waardoor wij niet in elkaars vaarwater terecht kunnen komen. Ik heb de expertise op het gebied van alle voorkomende pensioenregelingen: van DGA pensioen,  bedrijfstakpensioenfonds (BPf), verzekerde pensioenregelingen, algemeen pensioenfonds (APF), ondernemingspensioenfonds (OPF).