Bedrijven

Onafhankelijk

Jouw belang en pensioen staan voorop

Altijd de juiste informatie over jouw pensioen

Consultancy voor professionals

Pensioeninzicht4U adviseert jouw bedrijf en ondersteund bij de communicatie

Een werkgever kan een nieuwe pensioenregeling voor zijn medewerkers willen afsluiten. Of hij kan een bestaande pensioenregeling willen aanpassen.

Voor een goed advies is er veel informatie nodig over de onderneming, de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, bestaande kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaringen.

Relevante informatie over de onderneming is bijvoorbeeld ook de te verwachten ontwikkelingen van de onderneming in de toekomst.

Op basis van deze informatie kun je van Pensioeninzicht4U een gedegen advies verwachten, inclusief een opzet voor een juiste pensioencommunicatie met jouw werknemers.

Soorten pensioenregelingen

Beschikbare premieregeling

De premie die door de werkgever wordt betaald is de basis voor het pensioenkapitaal. Hiervan wordt op de pensioendatum gekocht. De hoogte en vorm  staan bij de beschikbare premieregeling niet van tevoren vast.

Eindloonregeling

De hoogte van het pensioen in de eindloonregeling is afhankelijk van twee elementen: het salaris van de werknemer en de periode dat hij of zij in dienst is bij de werkgever.

 

Middelloonregeling

De hoogte van het pensioen in de middelloonregeling is afhankelijk van twee elementen: het salaris van de werknemer en de periode dat hij of zij in dienst is bij de werkgever.

Generatieregeling

Ook wel "ouderenregeling genoemd; de werkgever biedt werknemers de mogelijkheid om minder te gaan werken voordat ze de pensioenleeftijd bereiken. 

De drie pijlers van het pensioengebouw

De manier waarop we in Nederland het pensioen regelen, noemen we het pensioengebouw. Dit pensioengebouw bestaat uit drie pijlers: pensioen van de overheid, pensioen van de werkgever en aanvullingen die u privé doet.

Pensioen 1e pijler: de overheid (AOW)

De eerste pijler van de pensioenen in Nederland is de overheid. Elke Nederlander ontvangt een basispensioen. Dit is vastgelegd in de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Pensioen 2e pijler: de werkgever

De meeste werknemers in Nederland bouwen pensioen op samen met de werkgever. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw.

Vaak is de werkgever verplicht om het pensioen onder te brengen bij een pensioenfonds. Is dat niet het geval? Dan kunt u een collectieve regeling voor uw werknemers onderbrengen bij een pensioenverzekeraar.

Pensioen 3e pijler: privé

Bovenop het pensioen van de overheid en van de werkgever kan de werknemer ook zelf voor extra pensioenaanvulling zorgen. Bijvoorbeeld als de AOW en het werkgeverspensioen niet voldoende is om de gewenste levensstijl voort te zetten.

Veelgestelde vragen

Welke pensioenoplossingen zijn er?

Er zijn verschillende pensioenoplossingen waarmee je het pensioen voor de werknemers optimaal kunt regelen. Of je nu één werknemer hebt of vijfhonderd. De inrichting van de pensioenregeling hangt af van je keuzes.

Pensioen is niet eenvoudig. Pensioen is zelfs razend ingewikkeld. Maak daarom gebruik van specialisten die hun vak verstaan.

Aan welke wettelijke eisen moet het pensioenplan voldoen?

Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). 

Daarmee wordt bereikt dat het door ons kantoor gehanteerde adviestraject voldoet aan de actuele wettelijke eisen. Hieronder informeren wij jou graag over een aantal belangrijke aspecten van een collectieve pensioenregeling.

Waarom heb ik een pensioenadviseur nodig?

Pensioen is inmiddels razend ingewikkeld. Een foutje wordt door de Fiscus afgestraft of kan leiden tot enorme boetes, of een veel hogere premieafdracht.

Met welke collectieve pensioenregelingen deelgebieden hebben jullie ervaringen?

De pensioenadviseurs van Pensioeninzicht4U hebben een ruime expertise op het terrein van collectieve pensioenregelingen. Je moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden:

 • Quickscan pensioenregeling
 • Ontwerp pensioenregeling
 • Scan Financiële positie
 • BPF-scan
 • Controle juridische documenten
 • Controle pensioenadministratie
 • Wijziging/contractverlenging pensioenregeling
 • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
 • Actuariële controle
 • Contractsonderhandeling met verzekeraar/intermediair
 • RJ 271 waardering en IFRS waarderingen
 • Waardeoverdrachtberekening individueel
 • Waardeoverdrachtberekening collectief
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Due diligence
 • Verplichtstellingen en dispensatie
 • Instemmingsaanvraag en begeleiding Ondernemingsraden
Wat kost een pensioen?

Voor de werkgever zijn vooral de kosten van de pensioenregeling belangrijk. Deze zijn afhankelijk van de keuzes die je maakt. Zo stijgen de kosten als je kiest voor meer garanties voor de werknemers.

Een indicatie is snel te geven op basis van het aantal medewerkers, gemiddelde leeftijd en inkomen.

Waarom is pensioen opbouwen fiscaal aantrekkelijk?

De overheid stimuleert het opbouwen van pensioen door de werkgever. Dit doet zij door de pensioenpremies fiscaal aftrekbaar te maken. Je hoeft als werkgever niet alle kosten zelf te betalen.

Je kunt de kosten delen met de werknemers. De werkgever en de werknemer betalen dan elk een deel van de pensioenpremie. Het deel van de werknemer wordt ingehouden op het bruto salaris.

Kortom: een pensioenregeling via de werkgever is een gunstige manier om jouw werknemers ook na hun pensionering van inkomen te voorzien.

Is pensioen voor werknemers verplicht?

Het is niet wettelijk verplicht om je werknemers een pensioen te bieden, behalve als dit in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) staat. In Nederland is het pensioen van de werkgever wel een belangrijke en veel voorkomende arbeidsvoorwaarde.

Neem contact met ons op voor persoonlijk advies

Heb je vragen over een van onze diensten of heb je een reactie of opmerking voor ons?
Dan kun je contact opnemen via onderstaand contactformulier.
Je kunt ons natuurlijk ook bellen of even langs komen op ons kantoor.
We zijn maandag van vrijdag aanwezig van 09:00 tot 17:30.
Ook buiten deze tijden zijn we beschikbaar op afspraakbasis.

We zijn bereikbaar via 045 525 98 97.

Door op versturen te klikken geef je toestemming om deze gegevens te verwerken.

Maurice Janssen

Maurice Janssen

Register Pensioen Adviseur en Register Financieel Planner

info@pensioeninzicht4u.nl